Afeccions dèrmiques i ungueals

Entre les afeccions dèrmiques més freqüents trobem les dermatomicosis (fongs a la pell) i berrugues plantars.

– Dermatomicosis

Els fongs a la pell són lesions comuns l´estiu, en persones que practiquen esport en gimnasos o que treballen amb els peus exposats a la humitat (piscines, mercats municipals).

Sovint es poden confondre amb maceració de la pell per excès de sudoració o altres alteracions dèrmiques com eccemes. El podòleg, mitjançant la simptomatologia clínica podrà fer un diagnostic i tractar la dermatomicosi amb el producte adecuat.

– Berrugues plantars

Les berrugues són lesions circunscrites causades per un virus que es transmet per contacte. Es poden confondre amb callositats, sobretot si fa temps que es tenen, per això és molt important el diagnòstic.

Períodes de baixades de defenses (estrés continuat, tractaments amb antibiòtics, quimioteràpia, etc), i l’ època de creixença en nens i adolescents, són factors predisponents al contagi.

El tractament dependrà del tipus de berruga, de l´extensió de la mateixa, de l’edad del pacient i si te enfermetats sistèmiques com la diabetes.

El tractament natural combina l’homeopatia, acupuntura i suplementació per millorar el sistema inmunitari.

– Fongs ungueals

Els fongs que poden afectar a les ungles són nombrosos i els simptomes molt diversos. L´aparició de taques a la làmina ungueal de color blanc-grogenc juntament amb residus dèrmics per sota de l’ ungla no són sempre causats per fongs.

Aquests simptomes també poden ser la causa d’altres afeccions com pot ser la psoriasis, un traumatisme o microtraumatisme continuat; transtorns vasculars i metabòlics.

El podòleg disposa dels coneixements i mitjans per fer el diagnòstic correcte del fong ungueal i aplicar el tractament més adecuat .

Comú a les afeccions dèrmiques i ungueals:

Mesures preventives per evitar el contagi de fongs i berrugues:

Usar xancletes en banys públics, assecar-se el peu amb l’aire fred de l’assecador de ma, netejar el plat de dutxa o banyera amb llexiu, canviar-se cada dia de mitjons, utilitzar desinfectants especials per les sabates, controlar l’ excès de sudoració…