Estudi postural

L´anàlisi postural enten el peu des del punt de vista holístic, éssent el causant o be l´efecte d’una alteració postural que s’ ha anat formant a lo llarg del temps en funció de quatre factors: herditaris, socials i laborals, culturals i emocionals.

Un dolor a l´extremitat inferior pot provenir d’una sobrecàrrega muscular d’una cadena muscular que pot tenir diversos orígens.

El peu és un veritable òrgan de l’ equilibri, que en l´últim extrem de la cadena muscular compensa els desequilibris, augmentant o disminuïnt l´arc intern, amb l’ aparició de galindons, dits en urpa, etc.

Mitjançant exercicis d’SGA (Stretching Global Actiu) i plantilles posturals o mixtes podem ajudar al cos a retrobar el equilibri postural, reduïr el dolor i augmentar l’energia al final del dia.