Ortesis de silicones

Les ortesis de silicones són elements ortèsics de material tou o semi tou que poden tenir diferents funcions: evitar presió interdigital, correcció de dits en urpa, protecció del dors d´un dit menor, etc.

L’ objectiu de l’ortesis de silicona és millorar la biomecànica del peu i protegir determinades zones de presió. Es poden utilitzar soles o combinades amb plantilles.